FANDOM


Engineer hologram

Hologram − projekcja sztucznego obrazu na otwartej powierzchni. Zasadniczo, technologia ta pochodzi od tradycyjnych projektorów obrazowych które miałyby obraz dwuwymiarowy na stałej powierzchni. Jednak hologramy nie wymagają podłoża na których można wyświetlić obraz. Obrazy te mogą być dwuwymiarowe lub trójwymiarowe. Hologramy są wykorzystywane w szerokim zakresie celów, chociaż są związane z gatunkami wysoce zaawansowanymi takimi jak Inżynierowie i Yautja. Typowe zastosowania to wyświetlanie złożonych, trójwymiarowych map a także sposobów nagrywania wydarzeń np. świątynie Yautja były często wyposażone w systemy projekcji holograficznych a także Inżynierowie posiadali technologię zdolną do rejestracji holograficznego zdarzenia np. w świątyni na LV−223.