FANDOM


Tracker mini  Indeks pomocy ► Prawa autorskie

   Zanim zabierzesz się za edytowanie i pisanie artykułów, musisz wiedzieć jedną ważną rzecz. Zawartość wszystkich projektów Wikii (a więc i Xenopedii) jest obowiązkowo udostępniana na licencji CC-BY-SA. Zasada wolnej dokumentacji oznacza, że licencja ta pozwala twórcom utworów zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi. Można zatem swobodnie kopiować (kopiowanie jest dozwolone zarówno w celach niekomercyjnych jak i komercyjnych) oraz edytować dane dzieło. Dodając coś do zbiorów Xenopedii zgadzasz się, że ktoś później będzie modyfikował, poprawiał i udoskonalał twoje hasło. Może się zdarzyć tak, że swoją pracę dodaną do Xenopedii znajdziesz na innej stronie. Masz wtedy jednak prawo oczekiwać, że kopia artykułu będzie oznaczona skąd pochodzi. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, lepiej już żebyś teraz zrezygnował z edycji. Zasada ta działa w obydwie strony. Każda informacja, każdy tekst jaki wprowadzasz do Xenopedii muszą być objęte wolną licencją. Oznacza to, że nie możesz zamieszczać treści, które mogą naruszać prawa autorskie innych osób. Nie dodawaj do Xenopedii treści skopiowanych z innych stron internetowych i przepisanych z książek, nawet takich o charakterze przewodnikowym (manuale, sourcebooki, etc.). Oczywiście nie jest zabronione, a wręcz wskazane jest korzystanie podczas pisania artykułu ze stron i źródeł oficjalnych lub fanowskich. Jednak nie wolno kopiować bezpośrednio całego tekstu, chyba, że autor wyraził na to zgodę. Za każdym razem musisz napisać to "własnymi słowami". Dopuszczalne jest tłumaczenie obcojęzycznych artykułów z Wikipedii, bądź innych projektów Wikii, ponieważ teksty te są udostępniane na wolnej licencji, jednakże należy ten fakt zaznaczyć w opisie.

Zasady wolnej licencjiEdytuj

   Dopuszczalne jest umieszczanie w Xenopedii tylko takich treści (artykułów, grafiki itp.), do których autorskie prawa majątkowe nie zostały zastrzeżone, czyli:

 • materiałów, do których umieszczające je osoby posiadają pełne prawa autorskie, lub
 • materiałów, co do których umieszczający je uzyskał wyraźną, w pełni świadomą konsekwencji zgodę posiadacza praw autorskich na umieszczenie ich w encyklopedii, lub
 • materiałów public domain, w szczególności takich, do których autorskie prawa majątkowe wygasły na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

   Oznacza to, że w szczególności:

 • nie można umieszczać w encyklopedii tekstów pochodzących z książek (w tym pozycji w rodzaju Technical Manual, gier komputerowych, filmów itp. - czy to w oryginale, czy we własnym tłumaczeniu). Można jedynie wykorzystać niewielkie fragmenty tekstu lub grafiki na prawie cytatu, jeżeli mają za zadanie zilustrować i wyjaśnić treść artykułu.
 • nie można wykorzystywać tu materiałów pochodzących z innych stron internetowych, chyba, że ich autor wyraźnie określił, że posiada do nich pełne prawa autorskie i zgadza się na upowszechnienie ich na wolnej licencji (patrz dalej - skutki publikacji na wolnej licencji).
 • nie można umieszczać pełnych tekstów komercyjnych systemów RPG wraz z pełnymi opisami mechaniki.

   W przypadku wykorzystywania materiałów opublikowanych gdzie indziej na wolnej licencji kompatybilnej z licencją publiczną wykorzystywaną przez Xenopedię (np. tekstów z polskiej Wikipedii), należy spełnić wymagania tej licencji, czyli podać pierwotne źródło i autorów.

   Materiały nie spełniające powyższych warunków będą bezlitośnie usuwane, a edytujący, którzy będą mimo zwracania uwagi nagminnie łamać zasady, będą pozbawiani prawa do edycji artykułów.

   Nigdy nie zamieszczaj w Xenopedii treści, które mogą naruszać prawa autorskie innych osób. Tego typu postępowanie może poważnie zaszkodzić i spowodować w konsekwencji procesy sądowe. Jeśli masz wątpliwości co do statusu prawnego danego tekstu, grafiki lub danych dźwiękowych - zamiast nich dodaj stworzone samodzielnie przez ciebie.

   W przypadku posiadania zgody autora na publikację danych materiałów, należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć na stronie dyskusji danego artykułu. Zgoda taka musi być weryfikowalna; należy podać oryginalne źródło i autora danych materiałów.

Co zrobić, jeśli znajdziesz przypadek naruszenia praw autorskichEdytuj

   Należy zgłosić taki przypadek administratorom serwisu, jak również oznaczyć go na stronie artykułu przy użyciu szablonu NPA, podając źródło, z którego pochodzi dany materiał.

   Niektóre przypadki podejrzenia naruszenia praw autorskich mogą być tylko fałszywymi alarmami. Może się okazać, że treść zamieścił sam autor oryginalnego tekstu i nie występuje w tym przypadku naruszenie praw autorskich. Jeśli jednak rzeczywiście doszło do naruszenia praw autorskich, któryś ze administratorów usunie ten tekst i zamieści notatkę o tym w dyskusji. Jeśli zezwolenie zostanie później uzyskane od autora, tekst artykułu zawsze będzie można odtworzyć.

Skutki publikacji na wolnej licencjiEdytuj

   Każdy publikujący swoją twórczość na stronach Xenopedii zgadza się na objęcie jej Licencją Wolnej Dokumentacji. Oznacza to, że przy zachowaniu warunków Licencji jego wkład może być dalej propagowany, wykorzystywany i publikowany bez jego zgody.

   Autorzy zgadzają się również na to, że dowolny inny użytkownik będzie mógł w dowolny sposób edytować, zmieniać, usuwać lub przywracać część lub całość opublikowanego przez nich tekstu.

Wykorzystanie treści pochodzących z XenopediiEdytuj

Treść Xenopedii udostępniana jest w oparciu o licencję Creative Commons Attribution ShareAlike. Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikację treści artykułów Xenopedii zgodnie z zasadami Licencji Wolnej Dokumentacji w wersji 2.0 lub dowolnej późniejszej, opublikowanej przez Creative Commons.

   Oznacza to zasadniczo, że artykuły tu umieszczone pozostaną na zawsze dostępne na zasadach open source i mogą być używane przez każdego z obwarowaniami wyszczególnionymi w licencji - zapewniającymi, że artykuły te pozostaną wolne.

   Autor publikowanych na CC-BY-SA tekstów zachowuje do nich prawa autorskie i możesz je opublikować gdzie indziej lub pod inną licencją, jednak nie może cofnąć licencji już udzielonej Xenopedii. Dany tekst pozostanie na zawsze objęty licencją CC-BY-SA.

   Jeśli użytkownik Xenopedii chce wykorzystać materiały w niej zawarte, może to zrobić zgodnie z CC-BY-SA, czyli :

 • dzieła, w których są wykorzystane muszą same być objęte licencją CC-BY-SA
 • należy zaznaczyć informacje o pochodzeniu pobranego materiału z Xenopedii
 • należy umożliwić dostęp do "wolnej" treści pobranego materiału, czyli tekstu źródłowego. Zwykle wystarczy zamieszczenie linku do oryginalnego artykułu na http://pl.alien.wikia.com

   Jeżeli w wykorzystanych materiałach z Xenopedii są treści objęte innymi niż GNU FDL licencjami, użytkownik musi spełnić wymagania zawarte w tych licencjach.


Opisy licencji grafikEdytuj

   Nieco bardziej skomplikowana sprawa ma się z plikami multimedialnymi, a jak wiadomo czasem jeden obraz wystarczy za tysiąc słów. Szczególną uwagę należy zwrócić na grafiki pochodzące z oficjalnych źródeł jak filmy, komiksy itp. W Xenopedii można wykorzystać je na zasadzie fair use (dozwolony użytek). Więcej informacji na temat zagadnienia fair use znajduje się tutaj. Kwestia umieszczania grafik fair use w internetowych serwisach jest sporna. Niektórzy uważają, że problem z fair use powstał ze względu na niedostosowanie prawa do Internetu. W polskiej Wikipedii decyzją większości przejęto nie stosowanie grafik na licencji fair use. Xenopedia od początku planowana była jako możliwie najdokładniejsza baza danych na temat uniwersum Obcych, toteż zakładamy dopuszczalność stosowania grafik na zasadzie fair use. Poniżej znajduje się lista znaczników (szablonów), z których co najmniej jeden zawsze musi być obecny na stronie opisu grafiki. Szablon najlepiej wpisać w pole "Opis" podczas ładowania grafiki.

Szablon Kod Opis
Informacja podstawowa:
Informacja {{Informacja}} Szablon ten stosujemy dla opisu pochodzenia grafiki; łączymy go z szablonami licencji. Szczegółowy opis użycia znajduje się na stronie dyskusji szablonu.
Grafiki oparte na wolnych licencjach:
GFDL {{GFDL}} Licencja Wolnej Dokumentacji, wybierając ją zgadzasz się na nieodpłatne wykorzystanie i modyfikację Twoich prac pod warunkiem podania autorstwa.
LGPL {{LGPL}} GNU Lesser General Public License, LGPL (pomniejsza ogólna powszechna licencja GNU), poprzednio GNU Library General Public License (powszechna licencja GNU dla bibliotek).
PD {{PD}} Grafiki można używać bez żadnych ograniczeń, ponieważ należy do własności publicznej.
PD/text-logo {{PD/text-logo}} Grafika ta należy do własności publicznej, nie spełnia warunków dla praw autorskich (zawiera np. proste litery lub kształty geometryczne).
GPL {{GPL}} Zrzut ekranu programu wydanego na Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
Free Art {{Free Art}} Free Art License.
Grafiki na licencji Creative Commons:
CC {{CC}} Publikowanie prac na licencjach Creative Commons oznacza udzielenie niektórych praw i tylko pod pewnymi warunkami.
CC-by-sa-3.0 {{cc-by-sa-3.0}} Licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
CC-by-sa-2.5 {{cc-by-sa-2.5}} Licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5.
CC-by-sa-2.0 {{cc-by-sa-2.0}} Licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0.
CC-by-3.0 {{cc-by-3.0}} Zgoda na wykorzystanie i modyfikację pod warunkiem podania autorstwa.
CC-by-2.5 {{cc-by-2.5}} Zgoda na wykorzystanie i modyfikację pod warunkiem podania autorstwa.
CC-by-2.0 {{cc-by-2.0}} Starsze wersje licencji cc-by-2.5.
Open Clip {{Open Clip}} Grafika pochodzi z Wolnej Biblioteki Klipartów.
CC-NC {{CC-NC}} Licencja CC z atrybutem Noncommercial (NC).
CC-ND {{CC-ND}} Licencja CC z atrybutem No Derivative Works (ND).
Grafiki chronione prawem autorskim:
CFU {{CopyrightedFreeUse}} Szablon ten oznacza, że grafika chroniona jest prawami autorskimi, ale autor zezwala na dowolny jej użytek.
CFUPD {{CopyrightedFreeUseProvidedThat}} Szablon ten oznacza, że grafika chroniona jest prawami autorskimi, ale autor zezwala na jej użytek, pod pewnymi warunkami (np. podanie autorstwa lub wykorzystanie do celów niezarobkowych).
Linkware {{Linkware}} Linkware to metoda licencjonowania pracy, która polega na tym, iż w zamian za udostępnienie owej pracy, użytkujący zamieszcza na swojej stronie internetowej konkretny link.
Attribution {{Attribution}} Grafika chroniona prawami autorskimi; jedynym warunkiem wykorzystania pliku jest podanie autorstwa.
Fair Use {{Fair Use}} Używany do wszelkich materiałów objętych prawem autorskim, na zasadzie dozwolonego użytku.
PermissionAndFairUse {{PermissionAndFairUse}} Używany do wszelkich materiałów objętych prawem autorskim, na zasadzie dozwolonego użytku, ale za zezwoleniem autora.
Film-copyright {{Film-copyright}} Używany przy przesyłaniu zdjęć z filmów.
Gra-copyright {{Gra-copyright}} Używany przy przesyłaniu screenshotów z gier wideo.
Komiks-copyright {{Komiks-copyright}} Używany przy przesyłaniu fragmentów ilustracji komiksów lub książek.
Copyright {{Copyright}} Używany do wszelkich pozostałych materiałów objętych prawem autorskim, niewymienionych powyżej jak okładki płyt, czasopism, plakaty, materiały promocyjne itp.
Trademark {{Trademark}} Szablon używany przy prezentacji loga lub znaku handlowego, na zasadzie dozwolonego użytku.
Copyright by Wikimedia {{Copyright by Wikimedia}} Używany do grafik należących do Fundacji Wikimedia, chronionych prawem autorskim.
Specjalne:
Self {{Self}} Wybierając tę licencję oświadczasz, że jesteś autorem tej grafiki. Możesz wybrać licencję na której ją zamieszczasz.
Wikimedia {{Wikimedia}} Używany przy imporcie darmowych grafik z zasobów Wikimedia Commons lub Wikipedii.
Nieznana licencja {{Nieznana licencja}} Szablon ten stosujemy, jeżeli natrafimy podczas przeglądania Xenopedii na grafikę bez określenia licencji; wobec której zachodzi podejrzenie o nadużycie prawa.
Fanwork {{Fanwork}} Szablon ten stosujemy w przypadku fan-artów.
TM-Semic {{TM-Semic}} Oto specjalny szablon, który stosuje się w odniesieniu do kilku zdjęć udostępnionych Xenopedii.
Importowana grafika {{Importowana grafika}} Ten szablon służy do grafik importowanych z anglojęzycznej Xenopedii.
Prawdziwa osoba {{Prawdziwa osoba}} Ten szablon służy do oznaczania grafik przedstawiających prawdziwych osób.

   Zobacz też: odpowiednik tej strony na Wikimedia CommonsCommons:Opisy licencji grafiki.

   Ładując grafiki:

 1. zawsze dodawaj co najmniej jeden z powyżej opisanych znaczników opisujących licencję.
 2. zawsze podawaj źródło grafiki (jeśli to możliwe - bezpośredni adres do samego obrazka).
 3. jeśli jesteś jej autorem - napisz to wyraźnie.
 4. zasada ogólna: dawaj zawsze jak najwięcej informacji o pliku.

   Przy dodawaniu grafik należy kierować się zasadą umiaru i zasadą zdrowego rozsądku. Nie zmieniajmy Xenopedii w fotostory, zawsze przed wysłaniem pliku zadaj sobie pytanie: Czy rzeczywiście grafika ta jest niezbędna?

Import filmówEdytuj

   Przy opisie wstawianych za pomocą strony specjalnej dodaj wideo można również używać szablonu Information oraz szablonu Video Copyright, który służy jako objaśnienie na jakich zasadach znalazł się ten plik w Xenopedii. Podajemy oryginalną stronę, na jakiej można obejrzeć ten film. Pamiętajmy, że filmy nie mogą naruszać praw autorskich, w szczególności nie wolno zamieszczać pirackich wersji oficjalnych filmów o Obcych.

Zobacz teżEdytuj